Pojištění odpovědnosti

Stačí jedna malá nepozornost nebo špatný krok a nepříjemnostem a výdajům není konec.
I těm nejopatrnějším lidem se může stát, že sousedy vytopí při mytí v koupelně nebo pračkou,
dcera shodí v prodejně drahou vázu a syn rozbije při fotbale okno.

Pojištění odpovědnosti představuje pro takové případy ideální řešení. Převezme náhradu způsobených škod na území ČR i celé Evropy za Vás i osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti.

  • Pojištění z běžné činnosti v občanském životě
  • Pojištění se vztahuje na pojištěného a všechny další osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti
 

Sjednejte si pojištění online!

Spočítat cenu a sjednat pojištění

Proti čemu se můžete pojistit?

  • Škody usmrcením a na zdraví
  • Škody na majetku
  • Jiné majetkové škody vyplývající z výše uvedených škod
  • Povinnost zaplatit regresní náhradu zdravotní pojišťovně

Na co všechno se pojištění odpovědnosti vztahuje?

Rozsah  
Velká hrozba běžná činnost občana, vedení domácnosti, rekreační sport (vč. cyklistiky a jezdectví), chov psa, používání malých plavidel
Můj dům škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný pojištěným), svépomocné provádění stavebních prací na tomto objektu
Chovatelem bez starostí chov psů (více než jednoho), chov hospodářských zvířat
Regres zdr. pojišťovny náklady na léčení, nemocenské dávky
Moje domy škody z vlastnictví budovy a bytu v OV (trvale obývaný), svépomocné provádění staveb. prací na tomto objektu
Cestujte v bezpečí rozšíření na Evropu
Zaměstnání škody způsobené zaměstnavateli

Jak nahlásit pojistnou událost?

Allianz pojišťovna, a. s., zavedla jako první pojišťovna v České republice pro své klienty další, bezplatné asistenční služby - Home Assistance, kterou naleznete na telefonním čísle (+420) 241 170 000
nebo využijte naši bílou linku na telefonním čísle 241 170 000.

Více informací o hlášení pojistných událostí

Kontaktní formulář