Pojištění domácnosti online

Přístup k životu, hodnotám a majetku ovlivňuje i osobní preference a postoje každého z nás. Trh s byty
se stále rozvíjí a hodnota vybavení stoupá.

Neustále roste i nabídka a vybavenost předměty dlouhodobé spotřeby. To vše spolu se stále vysokou kriminalitou zákonitě vede k otázce u koho, jak a za kolik se pojistit. Odpovědí je pojištění domácnosti
u Allianz.

  • Sleva 15 % při sjednání online!
  • Máte-li již u Allianz životní pojištění nebo penzijní fond, získáte 7% slevu!
  • Pojistná částka až do 1,5 mil. Kč.
  • Možnost uplatnění bonusu od předchozího pojistitele až do výše 30% již při sjednání pojištění.
  • Zdarma asistenční služby Home Assistance.
  • Ve variantě Exkluziv pojistné plnění vždy v nových cenách bez amortizace.

Sjednejte si pojištění majetku s až 40% slevou!

Spočítat cenu a sjednat pojištění majetku

Proti čemu se lze pojistit?

Pojištění se vztahuje na škody způsobené:

Varianty pojištění domácnosti Normal Optimal Exkluziv
požár  ANO  ANO  ANO
výbuch  ANO  ANO  ANO
úder blesku  ANO  ANO  ANO
pád letadla  ANO  ANO  ANO
vichřice, krupobití  ANO  ANO  ANO
voda z vodovodního zařízení  ANO  ANO  ANO
krádež vloupáním, loupež  ANO  ANO  ANO
imploze  ANO  ANO  ANO
loupežné přepadení  NE  ANO  ANO
povodeň, záplava  NE  ANO  ANO
sesuv hornin, zemin, lavin  NE  ANO  ANO
tíha sněhu  NE  ANO  ANO
pád stromů, stožárů a jiných předmětů  NE  ANO  ANO
náraz vozidla  NE  ANO  ANO
mráz (na vodovodu a topném systému)  NE  ANO  ANO
zemětřesení  NE  ANO  ANO
rázová vlna nadzvukových letadel  NE  NE  ANO
znečištění kouřem  NE  NE  ANO
vystoupnutí vody z odpadního potrubí  NE  NE  ANO
přepětí  NE  NE  ANO
vandalismus  NE  NE  ANO
rozbití skla (nepojištěným nebezpečím)  NE  NE  ANO
voda z akvária  NE  NE  ANO
vniknutí atmosférických srážek  NE  NE  ANO
podpětí  NE  NE  ANO
porucha chladícího zařízení  NE  NE  ANO
chybná funkce sprinklerového zařízení  NE  NE  ANO

Jak nahlásit pojistnou událost?

Allianz pojišťovna, a. s., zavedla jako první pojišťovna v České republice pro své klienty další, bezplatné asistenční služby - Home Assistance, kterou naleznete na telefonním čísle (+420) 241 170 000
nebo využijte naši bílou linku na telefonním čísle 241 170 000.

Více informací o hlášení pojistných událostí

Kontaktní formulář