Shape Created with Sketch. 241 170 000

Penzijní fondy

Proč zvolit Allianz penzijní fond

 • O tom, jak budete finančně zajištěni ve stáří, můžete rozhodnout už nyní. Allianz penzijní fond
  Vám pomůže udržet si přiměřený životní standard i v důchodovém věku.
 • Kapitálová síla akcionáře jedné z největších světových pojišťoven je zárukou serióznosti a dlouhodobé existence penzijního fondu a tím sociálních a finančních jistot jeho účastníků.
 • Správu produktu garantuje Allianz pojišťovna, která disponuje zkušeným kolektivem odborníků.
 • Patříme mezi penzijní fondy, které mají nejnižší věkový průměr klientů 45 let.
 • Spolupracujeme se zaměstnavateli a nabízíme jim osobní metodickou pomoc při rozhodování a realizaci přispívání na penzijní připojištění, zohledňující specifické podmínky jednotlivých zaměstnavatelů.
 • Klient může v průběhu trvání smlouvy měnit podstatné náležitosti smlouvy.
 • Disponujeme kvalifikovanou sítí poradců po celé ČR. Kontakt s penzijním fondem je možný na všech pobočkách Allianz, což umožní kontakt klienta s fondem vždy v blízkosti jeho bydliště, příp. sídla.
 • Daňový automat je jedinečná služba Allianz penzijního fondu pro všechny účastníky, kteří chtějí jednoduše využívat daňové úlevy spojené s penzijním připojištěním. Mezi základní výhody této služby
  pro klienty patří: všechny úkony spojené se službou jsou zdarma, sjednáním této služby se k ničemu nezavazují, snadno si sníží daňový základ a tak ušetří na daních.

Informace o penzijním fondu

Činnost Allianz penzijního fondu byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod č.j. 324/61765/97
ze dne 10. 9. 1997 po zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo 1. 10. 1997.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Allianz penzijní fond byl založen 31. 8. 1997 valnými hromadami jeho právních předchůdců. Vznikl splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s., a Živnobanka - penzijního fondu, a. s., s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s. Název penzijního fondu byl změněn na Allianz penzijní fond, a. s.,
v návaznosti na odkup 45 % akcií fondu Allianz pojišťovnou od Živnostenské banky v závěru roku 2000,
nové jméno bylo zapsáno 26. února 2001. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem penzijního fondu.

Rating Allianz pojišťovny, a. s., nebyl oficiálně v ČR stanoven.
Jediným akcionářem Allianz pojišťovny je Allianz SE se sídlem Mnichov, Königinstrasse 28, Spolková republika Německo, který užívá rating AA+ (více na www.allianz.com).

Auditorem Allianz penzijního fondu je KPMG s. r. o.

Depozitářem je Komerční banka a.s. s dlouhodobým ratingem A.

Adresa penzijního fondu:

Allianz penzijní fond, a.s.,
Ke Štvanici 656/3,
18600, Praha 8,
Česká Republika

Podrobnější informace, zprávy a dokumenty o hospodaření Allianz penzijního fondu naleznete na stránkách Allianz penzijního fondu.

Kontaktní formulář