Penzijní reforma se týká nás všech!

16. 2. 2012

Allianz penzijní fond má více než 212 tisíc účastníků a jejich počet každým dnem stoupá. Připravuje se na důchodovou reformu a všechny změny, které jsou s ní spojené. „Prožíváme skutečně převratné období,“ říká na úvod rozhovoru analytik Allianz Martin Podávka.

Únor je ve znamení posledních možných přechodů klientů mezi penzijními fondy. Pomáháte nějak těm, kteří  se rozhodli přejít do Allianz?
Můžeme říct, že všem novým klientům usnadňujeme administrativu. Náš obchodní zástupce s klientem sepíše výpověď penzijního připojištění se žádostí o převedení finančních prostředků. Po ověření podpisu na této výpovědi se klient již nemusí sám o nic starat. Vše zařídí obchodní zástupce a Allianz penzijní fond. Pouze komunikace původního fondu se odehrává přímo s klientem, takže má jedinou povinnost ohlídat si potvrzení o přijetí výpovědi a datum ukončení původní smlouvy. V případě jakéhokoliv problému může samozřejmě ihned kontaktovat obchodního zástupce, se kterým smlouvu v Allianz uzavíral. Čím dříve, tím lépe, mnoho času totiž nezbývá…

Jaká věková skupina tvoří vaše typické klienty?
Jsou to jak muži, tak i ženy, průměrný věk všech účastníků je 44 let a díky nově příchozím mladším ročníkům se postupně přibližuje hranici 40 let. Zájem o penzijní připojištění roste ve všech produktivních věkových skupinách občanů, zejména třicátníků, kteří si chtějí skutečně naspořit na důchod a mají na to zároveň ještě dostatek času.

Co byste právě jim doporučil jako nejvýhodnější zabezpečení na stáří?
Určitě neváhat s pravidelným spořením. Tento rok lze získat u Allianz penzijního fondu roční příspěvek státu ve výši 1 800  Kč a od příštího roku dokonce 2 760 Kč. U vyšších příspěvků lze využít i snížení daňového základu o 12 000 Kč ročně. Zejména mladší klienti ocení od příštího roku možnost zvolit si vlastní dynamickou investiční strategii, která v delším investičním horizontu přinese vyšší průměrný výnos. Stačí si nyní uzavřít smlouvu u Allianz PF, čerpat výhody za tento rok a příští rok požádat o změnu investiční strategie.

Co byste doporučil naopak lidem středního věku?
Nevýhodou střední generace je, že její investiční horizont je již kratší. Naopak si většinou lidé již mohou odkládat na důchod větší prostředky a tak beze zbytku využíjí všechny výhody penzijního připojištění (státní příspěvky, dańové odpočty). Od příštího roku si budou moci samozřejmě i oni vybrat svou vlastní investiční strategii – buď zůstanou u současné s garancí nezáporného výnosu nebo zvolí například vyváženou strategii odpovídající jejich věku a zbývající době spoření.

Penzijnímu připojištění je občas vytýkáno nízké zhodnocení investic. Jaký je váš výhled do budoucna?
To je pravda, zároveń je ale Allianz penzijní fond označován za nejlépe hospodařící penzijní fond. Od počátku své existence vždy zhodnotil prostředky klientů nejméně o 3 %, což nedokázal nikdo jiný. Zároveń již připravujeme nové investiční strategie, jejichž zavedení umožnila důchodová reforma. Díky novým investičním limitům a regulované výši poplatků se penzijní spoření stane nejlepším způsobem spoření na penzi. Pokud k tomu přidáme celosvětové zkušenosti Allianz (která je největším správcem prostředků klientů na světě mezi všemi pojišťovnami), dostaneme unikátní důchodové řešení pro každého.

Jakou roli bude hrát stávající penzijní připojištění v rámci systému tří pilířů?
Důležitou, každá židle potřebuje čtyři nohy, aby dobře stála. Podobné je to i se spořením na důchod. První pilíř je státní průběžný důchodový systém, který se však propadá do záporné bilance díky růstu počtu důchodců vůči přispěvatelům do systému. Druhým pilířem bude důchodové spoření, které umožní občanům přesměrovat část povinných odvodů do státního systému na vlastní individuální účet. Třetím pilířem bude penzijní spoření (v současnosti nazývané penzijní připojištění) se státním příspěvkem a dańovými výhodami. A tím čtvrtým pilířem jsou vlastní úspory každého budoucího důchodce. Důležité je si uvědomit, že všechny čtyři „nohy“ jsou potřeba a s třetím pilířem může každý začít třeba právě nyní. A nejlépe u Allianz penzijního fondu. :-)

V Praze, dne 16. 2. 2012

Kontaktní formulář