Cestovat s plným krytím

1. 5. 2010

Cestovní pojištění patří k úspěšným produktům Allianz pojišťovny. O jeho kvalitách svědčí i ocenění v soutěži TTG Travel Awards. V této prestižní soutěži odborníků se v posledních letech pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách

Snahou Allianz pojišťovny je, aby cestovní pojištění poskytovalo klientům pojistnou ochranu při všech nenadálých situacích, které je mohou na cestách potkat. Na základě zkušeností našich klientů i stále se měnících podmínek pro cestování, došlo od 1.května 2010 k úpravám cestovního pojištění. Důležité je, že sazby pojistného zůstávají stejné, zvyšuje se však komfort a rozsah služeb pro klienty.

K nejdůležitějším novinkám patří:

  • Zrušení spoluúčasti u pojištění léčebných výloh v zahraničí (dříve 500 Kč).
  • Navýšení výloh na ubytování blízké osoby při hospitalizaci pojištěného na 2000 Kč/den (dříve 1000 Kč/den).
  • Navýšení denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu na 100 Kč/den (dříve 30 Kč/den) a jeho vyplácení již po 8 dnech léčení (dříve po 21 dnech).
  • Z pojmu „cennosti“ (limit pojistného plnění na 1 cennost 5000 Kč) byla vyjmuta elektronika, jako jsou fotoaparáty, kamery, mobilní telefony, notebooky apod. a byla zařazena do vyššího limitu plnění na 1 věci 10.000 Kč.
  • Zpoždění letu a zpoždění zavazadel se stává součástí základního pojištění (dříve připojištění).
  • Do výpočtu ceny i do pojistného plnění se u pojištění stornovacích poplatků zahrnují zaplacené náklady na letištní a bezpečnostní poplatky a taxy, palivové příplatky (dříve nezahrnuto v ceně ani v pojistném plnění).

Jak řešíme krizové situace?

Uzavření cestovního pojištění je pro všechny turisty nutností, a to zejména ve světle přírodních kalamit, které v posledních letech stíhají snad všechny destinace světa. Stačí jenom, když si připomeneme probuzení sopky Eyjafjallajökull na Islandu, které se ukázalo být pohromou pro leteckou dopravu na celém světě. Tisíce turistů si musely prodloužit svoje pobyty i o několik týdnů a další tisíce turistů vůbec nikam neodletěly. Jak řešit nastalou situaci?
Allianz pojišťovna na nastalou situaci promptně zareagovala a pro své klienty vydala na svých webových stránkách informaci o řešení vzniklé situace. Klientům, kteří byli v zahraničí a nemohli se vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, operativně prodloužila již sjednané cestovní pojištění. Klientům, kterým se v plánovaném termínu nepodařilo odcestovat vůbec, Allianz nabídla převedení již sjednaného cestovního pojištění na nový termín podle toho, jak se jim podařilo přebookovat si letenku nebo si s cestovní kanceláří sjednat náhradní termín cesty.

V několika posledních letech narůstá počet situací způsobených tzv. zásahem vyšší moci, v nichž se ocitají turisté po celém světě. Jsou to například zemětřesení, aktivity sopky, přílivové vlny tsunami, ale i lokální katastrofy jako jsou lesní požáry, které řádí v letním období zejména na jihu Evropy. S poskytovatelem asistenčních služeb Mondial Assistance se Allianz pojišťovna dohodla, že v případě zvýšeného výskytu dotazů od klientů na určitou kritickou situaci ji na tento stav neprodleně upozorní. Allianz urychleně připraví oficiální stanovisko. Mondial Assistance a Call centrum pak budou o tomto stanovisku informovat všechny volající klienty.

Zájmem Allianz pojišťovny je poskytnout klientům v krizových situacích co nejrychlejší pomoc. Ať už se jedná o zásah vyšší moci, úraz či poškození zavazadla, zajištění pomoci klientům v nouzi je vždy na prvním místě.

Jana Slavíková

Praha, květen 2010

Kontaktní formulář