Allianz pojišťovna, ne Alianz pojišťovna

29. 7. 2011

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Byla založena v roce 1890 v Německu a její jméno má kořeny v zahraničí, proto se píše správně se dvěma „L“, tedy Allianz pojišťovna a nikoliv Alianz pojišťovna.

Jméno Allianz může svádět k pochybnostem, proč je psát se zdvojeným L a zda nestačí pouze jedno. V češtině se totiž zpravidla dvě stejná písmena za sebou v jednom slově nevyskytují. Ale pozor, jména firem obecně neprocházejí schvalováním Ústavem pro jazyk český a jejich podoba není upravena žádným jazykovým zákonem.

Proto je všude na světě, Českou republiku nevyjímaje, správný tvar Allianz pojišťovna.

Zdroj: Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v.v.i.

 

V Praze dne 29. 7. 2011,


Sandra Šubertová
Allianz Direct

Kontaktní formulář