Allianz Direct, Alianz Direct nebo Alianz Direkt?

29. 7. 2011

Allianz Direct patří stejně jako Allianz pojišťovna do globální skupiny Allianz SE, proto je správné psaní názvu společnosti se dvěma „L“, tedy Allianz a nikoli Alianz.

Druhé slovo v názvu společnosti Allianz Direct pochází z angličtiny a znamená přímý či bezprostřední, což znázorňuje rychlost prodeje a nákupu pojištění online. Dle jazykové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR neexistují žádná striktní pravidla pro skloňování cizích slov, potažmo jmen institucí nebo firem, ale zpravidla platí ctění výchozí podoby názvu. Proto je správný tvar názvu této společnosti Allianz Direct, a nikoli Alianz Direct anebo dokonce Alianz Direkt.

Skloňujeme tedy s Allianz Directem, bez Allianz Directu.

Zdroj: Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v.v.i.

 

V Praze dne 29. 7. 2011,

Sandra Šubertová

Allianz Direct

Kontaktní formulář