Shape Created with Sketch. 241 170 000

Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy?

Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na e-mailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně můžete navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

Kontaktní formulář