Výpověď

Výpověď je jednostranný právní úkon, kterým dochází k zániku závazkového vztahu uplynutím výpovědní lhůty.

Kontaktní formulář