Výluky z pojištění

Výlukami z pojištění se rozumí stanovení podmínek, za kterých pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění.

Kontaktní formulář