Všeobecné pojistné podmínky

Pojistné podmínky (zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky) jsou podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví.

Kontaktní formulář