Vozidlo

Ve smyslu zákona o silničním provozu se vozidlem rozumí motorové a nemotorové vozidlo a tramvaj. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pracuje s pojmem silniční vozidlo a zvláštní vozidlo, která se dále dělí do různých kategorií, jejichž technický popis a jejich další členění se stanoví v příloze k tomuto zákonu.

Kontaktní formulář