Vinkulace

Vinkulace znamená jakési zamčení, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění a u cenných papírů. Provádí se zejména u majetkového pojištění a  havarijního pojištění, ale je možná i jinde (např. u pojištění pohledávek).

Pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné škody pojištěnému, ale jiné osobě. Nejčastěji se vinkuluje pojištění zastavené nemovitosti na banku poskytující úvěr (hypotéka, firemní úvěr) nebo havarijní pojištění vozidla na leasingovou společnost.

Kontaktní formulář