Účastník soukromého pojištění

Účastník soukromého pojištění jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Kontaktní formulář