Spoluúčast

Spoluúčast je způsob stanovený v pojistné smlouvě, kterým se oprávněná osoba podílí na úhradě vzniklé škody. Zpravidla se jedná o procentuálně vyjádřenou částku, která se odečítá od pojistného plnění.

Kontaktní formulář