Splnitelnost závazků

Splnitelnost závazků (solventnost) je schopnost pojišťovny nebo zajišťovny uhradit v daném okamžiku všechny závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti včetně závazků splatných
v následujících účetních obdobích.

Kontaktní formulář