Samostatný likvidátor pojistných událostí

Samostatný likvidátor pojistných událostí je fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.

Kontaktní formulář