Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti, je povinným smluvním pojištěním, které se vztahuje na každou osobu,
která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci lze provozovat vozidlo jen za trvání pojištění odpovědnosti vzniklého na základě pojistné smlouvy.

Kontaktní formulář