Pojišťovací zprostředkovatel

Pojišťovací zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba vykonávající zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Zákon jako pojišťovací zprostředkovatele rozeznává 5 kategorií, které se liší rozsahem zprostředkovatelského oprávnění a tím, zda mohou být činní pro jednu nebo více pojišťoven.

Kontaktní formulář