Pojistník

Pojistník je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo disponovat s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. Často bývá i pojištěným.

Kontaktní formulář