Pojistné období

Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Kontaktní formulář