Pojistná hodnota

Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Kontaktní formulář