Pojistná doba

Pojistná doba je doba na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. Také doba pojištění. Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud během doby pojištění dojde k pojistné události, vzniká povinnost pojistitele plnit.

Kontaktní formulář