Pojistná částka

Pojistná částka je horní hranice pojistného plnění při jedné pojistné události, pokud se jedná o soukromé pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze určit v době uzavření pojistné smlouvy.

Kontaktní formulář