Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu nebo újmu, kterou způsobil jinému.

Kontaktní formulář