Pojištění odpovědnosti – občanský život

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě bývá jedním z možných připojištění k pojištění domácnosti, lze si jej také většinou sjednat samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí škodu nebo újmu někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí.

Jedná se o situace, kdy někomu způsobíme újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, škodu na věci, újmu na jmění. Může jít např. o situace, kdy omylem něco rozbijeme, vytopíme sousedy anebo škodu způsobí náš pec či děti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.

Kontaktní formulář