Oprávněná osoba

Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Kontaktní formulář