Obvyklá cena vozidla

Obvyklá cena vozidla je cena, za kterou by bylo možné vozidlo pořídit na trhu v ČR v téže jakosti
a opotřebení či jiném znehodnocení ke dni ocenění, zjištěná dle obecně uznávaných ceníků vozidel.

Kontaktní formulář