Obmyšlená osoba

Obmyšlená osoba je osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Kontaktní formulář