Neživotní pojištění

Neživotní pojištění jsou pojistná odvětví uvedená v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví. Jedná se např. o úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojištění odpovědnosti, pojištění úveru, pojištění škod na majetku atd.

Kontaktní formulář