Nezasloužené pojistné

Nezasloužené pojistné je část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy,
která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Kontaktní formulář