Likvidátor

Likvidátor provádí šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit ze sjednaného pojištění.

Kontaktní formulář