Likvidace pojistné události

Likvidace pojistné události je šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit ze sjednaného pojištění.

Kontaktní formulář