Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je ve smyslu zákona o pojistné smlouvě pojištěním škodovým vztahujícím se k vozidlu. V případě vzniku pojistné události je pojistitel povinen poskytnout náhradu škody vzniklé na vozidle v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou.

Kontaktní formulář