Doklad o pojištění

Dokladem o pojištění se rozumí písemný doklad o uzavření pojistné smlouvy. U povinného ručení je takovým dokladem zelená karta. Zelená karta je mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.

Kontaktní formulář