Doba vzniku pojistné události

Doba vzniku pojistné události je časový úsek, ve kterém došlo k pojistné události.

Kontaktní formulář