Devinkulace

Devinkulace je uvolnení či zrušení vinkulace. Třetí osobě, nejčastěji věřiteli, tak nevzniká právo na výplatu pojistného plnění.

Kontaktní formulář