Bezeškodný průběh

Bezeškodný průběh je situace, kdy pojistník z předcházejícího pojistného období nečerpal z pojištění.

Kontaktní formulář