Asistenční služba

Asistenční služba je pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází, která spočívá v závazku pojišťovny poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události. Přičemž pomoc může mít formu peněžitého nebo věcného plnění a věcné plnění může být poskytováno na základě smluvního vztah s osobou odlišnou od pojišťovny.

Kontaktní formulář