Jaká je spoluúčast u pojištění domácnosti, nemovitosti a odpovědnosti?

U online smluv se spoluúčast nesjednává. Pojistné plnění vyplácíme v plné výši, pouze v případě škod způsobených povodní nebo záplavou se vyplácí pojistné plnění po odečtení spoluúčasti.

Kontaktní formulář