Zahrnuje pojištění odpovědnosti i škodu způsobenou v pronajatém bytě?

Nezahrnuje. Podnájemník si musí sjednat pojištění své odpovědnosti sám. Toto pojištění se však vztahuje pouze na škodu, kterou způsobí on mimo obývanou domácnost – například když vytopí sousedy.

Kontaktní formulář