Jsou v rámci pojištění nemovitosti pojištěny také vedlejší stavby?

Vedlejší stavby stojící na stejném pozemku, jako je pojištěná nemovitost, jsou ve smlouvě pojištěny automaticky. Výše limitu plnění pro tyto vedlejší stavby je určena procentuálně dle zvolené varianty pojištění.

Kontaktní formulář