K čemu slouží pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti kryje náklady za škody, které způsobíte někomu jinému v běžném občanském životě, popř. škody, které způsobí Váš pes. Umíme nabídnout i pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z vlastnictví nemovitosti. Toto pojištění se vztahuje nejen na pojištěného, ale i na všechny osoby, které s pojištěným sdílí společnou domácnost.

Kontaktní formulář