K čemu slouží pojištění majetku?

Pojištění majetku slouží k úhradě a krytí škod vzniklých na Vašem majetku v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo vandalismu (dle zvolené varianty pojištění).

Kontaktní formulář