V jakých situacích Vám povinné ručení pomůže?

Povinné ručení Vás chrání před nečekanými výdaji v případě, že způsobíte někomu škodu na majetku či újmu na zdraví. Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil poškozenému škodu, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá. Čili pokud vozidlem způsobíte někomu jinému škodu, např. na majetku nebo na zdraví, uhradí poškozenému tuto škodu přímo pojistitel.

Kontaktní formulář