Co je to povinné ručení?

Povinné ručení představuje smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem silničního vozidla. Vzniká na základě uzavření smlouvy, nikoliv ze zákona, přičemž provozování tuzemského vozidla bez pojištění odpovědnosti je sankcionováno nejen správně, ale i prostřednictvím úhradové povinnosti ve prospěch Garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Kontaktní formulář