Jak probíhá sjednání penzijního připojištění online?

Pro sjednání penzijního připojištění online prostřednictvím Allianz je třeba vyplnit formulář Smlouva o penzijním připojištění v PDF, který je umístěn na stránkách Allianz v záložce Sjednání penzijního připojištění včetně popisu „jak na to“. Ve formuláři smlouvy jsou nastaveny kontroly tak, aby bylo zajištěno správné a úplné vyplnění. Z tohoto důvodu je nutné, aby závěrečná kontrola a tisk vyplněného formuláře byl proveden přes tlačítko „KONTROLA A VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ A TISK SMLOUVY“, které je umístěno v levém dolním rohu na 2. straně formuláře. Standardní tisk z panelu nástrojů není možné použít.

Veškeré údaje v části „I. Účastník – osobní údaje“ musí být vyplněny přesně a z platného dokladu totožnosti, jehož kopie bude spolu se dvěma výtisky smlouvy a dalšími doklady, zaslána na adresu Allianz penzijního fondu.

První sjednaný příspěvek by měl být uhrazen (převeden z účtu vedeného na jméno, jehož existence byla doložena) v měsíci, ve kterém byla smlouva sjednána. Pokud bude postup při sjednání smlouvy a jejím následném odeslání do Allianz penzijního fondu dodržen, smlouva bude bez prodlevy zpracována a vrácena zpět s vyplněným číslem smlouvy, které bude sloužit jako variabilní symbol pro další platby, a dopisem potvrzujícím platnost smlouvy.

Před sjednáním smlouvy by se měl každý zájemce o penzijní připojištění seznámit s penzijním plánem, statutem Allianz penzijního fondu a informačním listem účastníka penzijního připojištění. Všechny dokumenty jsou k dispozici v záložce Dokumenty ke stažení.

Kontaktní formulář