Od kdy mi začne penzijní připojištění platit?

Platnost smlouvy je podmíněna provedením identifikace. Na adresu Allianz penzijního fondu tedy zašlete:

  • kopie příslušných částí průkazu totožnosti, ze kterého jsou opsány údaje ve smlouvě (např. u OP je třeba pořídit kopii obou jeho stran)
  • kopii dalšího podpůrného dokladu, z nějž lze zjistit identifikační údaje
  • kopii dokladu potvrzujícího existenci účtu, ze kterého je prováděna 1. platba
  • dále uhraďte 1. platbu – pouze bezhotovostním způsobem z identifikovaného účtu (další platby již můžete provádět způsobem sjednaným ve smlouvě) a jako VS uveďte své rodné číslo

Jakmile je identifikace provedena, Allianz penzijní fond Vám platnost smlouvy potvrdí přidělením čísla a odesláním dopisu "Potvrzení smlouvy".

Kontaktní formulář