Abych získal nárok na výplatu, musím u Vás opět spořit alespoň 5 let?

Nemusíte. Společně s penězi je z předchozího penzijního fondu převedena i tzv. pojištěná doba, tj. pokud jste již spořil 2 roky, u nás stačí spořit 3 roky, abyste splnili jednu z podmínek nároku na výplatu dávky. Pro nárok na výplatu musíte však mít splněný věk 60 let.

Kontaktní formulář