Co je to penzijní připojištění?

Penzijní připojištění zajišťuje lepší životní úroveň pro seniorský věk. Jeho cílem je umožnit lidem, aby si prostřednictvím penzijních fondů za zvýhodněných podmínek vytvořili úspory na důchod. Ty pak mohou účastníci penzijního připojištění čerpat buď formou pravidelné penze vyplácené navíc ke státnímu důchodu, nebo jednorázovou výplatou.

Pokud účastník uzavře s penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění, platí do penzijního fondu pravidelně příspěvky dle výše, frekvence a způsobem sjednaným ve smlouvě. K těmto příspěvkům jsou pravidelně připisovány státní příspěvky, pokud na ně vznikl nárok. Místo účastníka může část příspěvků platit zaměstnavatel nebo i jiná (třetí) osoba, např. rodinný příslušník. Penzijní fond přijaté příspěvky každoročně zhodnocuje podle výsledků svého hospodaření.

Kontaktní formulář